„Ludzie i ich czasy”

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na kolejną konferencje naukową pod wspólnym tytułem „Ludzie i ich czasy”. Będzie to już piąta edycja tego spotkania naukowego. Tym razem, więcej »

W dniu dzisiejszym odbyła się w I LO im. prof. Z. Religi w Zabrzu prelekcja pt. „Kołobrzeg 1945″. Została ona wygłoszona przez naszego członka Marcina Aleksandra Libora oraz przewodniczącego Kacpra Perkowskiego. Dziękujemy więcej »

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka”

Studenckie Koło Naukowe Teologów oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej pt. „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, więcej »

Sprawozdanie z zebrania walnego SKNH UŚ – 19.02.2019

Dnia 19 lutego miało miejsce kolejne Zebranie Walne Studenckiego Koła Naukowego Historyków pod przewodnictwem prezesa – Kacpra Perkowskiego. Spotkanie to było poprzedzone referatem naszego kolegi i jednocześnie prezesa Sekcji Historii Starożytnej – więcej »

Śląski Festiwal Nauk

W dniach 13-14 stycznia odbyła się trzecia edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, na którym Studenckie Koło Naukowe Historyków wraz z Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego mogło zaprezentować następujące wystawy: „Na frontach II wojny światowej” więcej »

„Ludzie i ich czasy”

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na kolejną konferencje naukową pod wspólnym tytułem „Ludzie i ich czasy”. Będzie to już piąta edycja tego spotkania naukowego. Tym razem, pracownicy naukowi naszej uczelni oraz studenci zajmą się problematyką industrializacji i jej wpływu na ukształtowanie się nowego XIX wiecznego społeczeństwa. Konferencja odbędzie się 24 maja w Sali Rady Wydziału Wydziału Nauk Społecznych UŚ o godzinie 9:00.
Poniżej przedstawiamy plakat z planem konferencji.
Serdecznie zapraszamy!

W dniu dzisiejszym odbyła się w I LO im. prof. Z. Religi w Zabrzu prelekcja pt. „Kołobrzeg 1945″. Została ona wygłoszona przez naszego członka Marcina Aleksandra Libora oraz przewodniczącego Kacpra Perkowskiego. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.

 

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka”

Studenckie Koło Naukowe Teologów oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej pt. „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka”, która odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy na temat wzajemnych relacji między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką – zarówno w historii, jak i obecnie, przybliżanie jej szerszemu gronu odbiorców oraz zaproszenie do otwartej dyskusji ludzi różnych środowisk, aby na tym gruncie budować mosty wzajemnego zrozumienia między religią a innymi istotnymi sferami życia człowieka.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego obrady będą się odbywać w czterech sekcjach tematycznych: 1) teologia i filozofia, 2) nauki przyrodnicze i ścisłe, 3) kultura i sztuka, 4) nauki humanistyczne i społeczne.

Do czynnego udziału zapraszamy studentów i doktorantów różnych kierunków. Abstrakty prosimy przesyłać do 3 marca 2019 r. (organizatorzy przewidują możliwość przedłużenia terminu zgłoszeń). Opłata konferencyjna dla zakwalifikowanych czynnych uczestników konferencji wynosi 50 zł.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje ks. dr hab. Jacek Kempa, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego UŚ. W komitecie naukowym znajdą się również przedstawiciele innych dyscyplin, w zależności od tematyki nadesłanych abstraktów.

W programie konferencji znajduje się również debata ekspercka, podczas której przedstawiciele czterech dyscyplin naukowych zmierzą się z tematem: „Indywidualizm i wspólnotowość. Wzajemne wykluczanie czy twórcza współpraca?”. Gośćmi debaty będą: dr hab. Piotr Bogalecki (literaturoznawstwo i kulturoznawstwo), dr Justyna Kijonka (socjologia i kulturoznawstwo), dr Ewa Wojtyna (psychologia i psychiatria) oraz ks. dr Grzegorz Strzelczyk (teologia dogmatyczna). Debata będzie tłumaczona na polski język migowy.

Konferencję patronatem honorowym objęli:

  • Dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ – prof. dr hab. Ryszard Koziołek
  • Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ – ks. dr hab. Antoni Bartoszek

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowe informacje oraz lista proponowanych tematów są dostępne pod adresem: https://miedzykatedrami.wixsite.com/konferencyjna

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekcja.historii.kosciola@gmail.com lub za pośrednictwem strony na Facebooku: https://www.facebook.com/Miedzykatedrami/

Sprawozdanie z zebrania walnego SKNH UŚ – 19.02.2019

Dnia 19 lutego miało miejsce kolejne Zebranie Walne Studenckiego Koła Naukowego Historyków pod przewodnictwem prezesa – Kacpra Perkowskiego. Spotkanie to było poprzedzone referatem naszego kolegi i jednocześnie prezesa Sekcji Historii Starożytnej – Adriana Wosia pt. “Rola kobiety w Medo-Persji”. Główna część posiedzenia była poświęcona na zaznajomienie się z nowym Statutem SKNH UŚ oraz głosowanie nad wprowadzeniem go w życie. Głosowanie to przebiegło jednomyślnie, gdyż wszyscy zgromadzeni widzieli potrzebę zmian i ponownego określenia kompetencji oraz obowiązków wszystkich członków koła, w tym zarządu. Na końcu omówiliśmy sprawy związane z obecną działalnością Koła oraz pomysły na jego dalsze funkcjonowanie. Kluczową rolę objęła rozmowa na temat zbliżającej się konferencji pt. “Ludzie i ich czasy”. Planowany czas tego wydarzenia ma przypaść na 26 kwietnia, a jego celem jest przybliżenie studentom oraz osobom zainteresowanym, tematyki związanej z procesami industrialnymi wpływającymi na życie społeczeństwa w XIX wieku. Kolejne, przewidywane posiedzenie ma odbyć się 26 marca.

Śląski Festiwal Nauk

W dniach 13-14 stycznia odbyła się trzecia edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, na którym Studenckie Koło Naukowe Historyków wraz z Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego mogło zaprezentować następujące wystawy: „Na frontach II wojny światowej” i „Średniowiecze – nie takie wieki ciemne”. Zorganizowaliśmy także warsztaty, na których każdy chętny mógł wcielić się w rolę średniowiecznego kopisty przepisując łacińskie rękopisy. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez nas pokazy. Pierwszym z nich były „Dzieje średniowiecznej Skandynawii w sagach zapisane” przy narracji dr hab. Jakuba Morawca. Kolejne to: „Jak w średniowieczu wojowano? Inscenizacja bitwy.” i „W kręgu skandynawskiej poezji… Występ barda”. Oczywiście ten ostatni nie mogłyby się odbyć bez współpracującej z nami grupy Utgard Gliwice, za co bardzo serdecznie im dziękujemy.
Festiwal Nauki był świetnie spędzonym czasem, pełnym dobrej zabawy, nowych doświadczeń, ale i także ciężkiej pracy. Sami zobaczcie…

Spotkanie opłatkowe członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków

W czwartek 20 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie opłatkowe członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Frekwencja dopisywała. Na spotkaniu pojawiła się większość obecnych członków oraz absolwenci. Przy dźwięku kolęd podzieliliśmy się opłatkami i złożyliśmy sobie najlepsze życzenia. Był to naprawdę świetny czas, ponieważ mogliśmy chociaż na chwile odpocząć od spraw uczelnianych i poczuć zbliżającą się magię świąt w świetnym towarzystwie.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia całe SKNH UŚ chciałoby złożyć serdeczne życzenia wszystkim pracownikom naukowym, studentom oraz pasjonatom historii.